TEL: 02)525-3805, FAX: 02)522-5172, 주소: 서울특별시 서초구 서초1동 1445-3 국제전자센터 5층 40호
회사명: 메탈룩스(주), 사업자등록번호: 124-81-27056, 대표이사: 김준기

본사및공장: 경기도 용인시 남사면 봉명리 24-2, Tel : (031)339-2453, Fax : (031)332-7196
Copyright (c) 2004 METAL-LUX All Rights Reserved.